කොළඹ නගරයේ ප්‍රදේශ රැසක හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමක් සිදුව ඇති බව විදුලි පාරිභෝගිකයින් සඳහන් කර සිටිනවා.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කළේ කැලණිතිස්ස විදුලිබලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක ඇතිවූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම හදිසි විදුලි බිඳ වැටීම සිදුව ඇති බවයි.

විදුලි බිඳ වැටීම රාත්‍රී 9.00 වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකිවෙනු ඇති බවයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කර සිටින්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්