ගැස් සමිබන්දයෙන් ඇති වි තිබෙන ගැටලුව තවත් මාස කිහිපයක් පැවැතිය හොත් ගෑස් වෙනුවට දර භාවිතා කිරිමෙ ප්‍රතිශතය ඉහල යැමත් සමග ග්‍රාම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇති රක්ෂිත විනාශ වි යැමෙ දැඩි අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව පරිසරවෙදිහු පෙන්වා දෙති.

ගෑස් මිල අධික ලෙස ඉහල යැම,වෙළෙඳ පොලේ ගෑස් හිගවිම සහ ගෑස් පිපිරීම හේතුවෙන් සිදු වන අනතුරැ හේතුවෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාව දර භාවිතා කිරිම ඉහල යමින් තිබෙන බව ඔවුහු පවසති.

දර සොයා ගැනිම සදහා ජනතාව රක්ෂිත තුලට ඇතුළු විමේ ප්‍රවනතාවය ඉහල යැමත් සමග ගස් වැල් වලට සිදු වන හානිය ඉහල යමින් ඇති බවද ඔවුහු කියති.

ගෑස් ගැටලුවලටට කඩිනම් විසදුමි ලබා නොදෙන්නේ නමි ඒ මගින් සිදුවන ක්‍රියාවන්වල අහිතකර ප්‍රතිපළ ඉදිරියේදී දැකගන්නට හැකි බව පරිසරවෙදිහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙති.

– සමිපත් ප්‍රියනන්දන

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්