දුම්රිය සේවය පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව තීන්දුකර ඇති බව දුම්රීය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසයි.

මෙම තීරණයට එරෙහිව ඉදිරියේදී වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් එම සන්ධානය පවසයි.

එහිදී ගන්නා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අද (05දා) මාධ්‍ය දැනුවත් කරන බවද එම සන්ධානය වැඩිදුරටත් පවසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්