ජීවනබර රාජ්‍ය සේවකයන්ට මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටද එකසේ දැනෙන බැවින් රටේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබාදෙන පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටද රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබිය යුතුව ඇති බව දැඩිව අවධාරණය කරමින් කම්කරු ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හාම්පුතුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට දින නියම කළේය.

ඒ අනුව පළමු සාකච්ඡාවටය මෙම මස 7,10 සහ 11 යන දිනවල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

පෞද්ගලික අංශයේ ඇඟලුම් ක්‍ෂේත්‍රය,වතු ක්‍ෂේත්‍රය,කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතින් ආවරණය වන ආයතන ඇතුළු සෑම ක්‍ෂේත්‍රයක්ම නියෝජනය වන පරිදි හාම්පුතුන් කැඳවා ඔවුන් සමඟ මෙම පන්දහසේ දීමනාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සුහද ලෙස සාකච්ඡා කරන බව කම්කරු ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්