අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයෙන් පසු ප්‍රතිඵල පසුගියදා නිකුත් කෙරුණා. එහිදී මහනුවර සිසුවෙක් ගේ C සාමාර්ථය, නැවත සමීක්ෂණයෙන් අනතුරුව A සාමාර්ථයක් දක්වා වෙනස් වීමේ පුවතක් වාර්තා වූ අතර එම සිදුවීම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි කතාබහකට ලක්වුවා.

එම සිදුවීමට මුහුණදී තිබුණේ මහනුවර ධර්මරාජ විදුහලේ රුචිර නිසඟ අබේවර්ධන සිසුවාගේ සංයුක්ත ගණිත විෂයට අදාළවයි.

ගණිත අංශයෙන් අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට ඇති මෙම සිසුවාට එම විෂය සඳහා ලැබී තිබුණේ C සාමාර්ථයක් වන අතර රසායනික විද්‍යාව සහ හෞතික විද්‍යාවට A සාමර්ථ ලැබී ඇත.

මෙම ප්‍රතිඵල අනුව සිසුවාගේ ඉසෙඩ් ලකුණ 2.0084 වී ඇති අතර, දිස්ත්‍රික් ශ්‍රේණිගත කිරීම 68 සහ දිවයිනේ ශ්‍රේණිගත කිරීම 966ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

C සාමාර්ථය A සාමාර්ථයක් දක්වා වෙනස් වීම නිසා ඉසෙඩ් ලකුණ 2.5538ක් දක්වා ද ශ්‍රේණිගත කිරීම් පිළිවෙලින් 12 සහ 124 දක්වාත් වෙනස් වී ඇත.

නැවත සම්ක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අයඳුම්පත් 48,000කට අධික ප්‍රමාණයකින් තුන්සිය 329 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල වෙනස්වී ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්. එම්. ඩී. ධර්මසේන සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්