නව පාසල් වාරය හෙට (03) දිනයේ සිට ආරම්භ වනවා.

එහිදී සිසුන් කාණ්ඩ වශයෙන් පාසල් ගෙන්වීමේ ක්‍රමවේදය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

මේ අතර හෙට දිනයේ සිට පාසල් වෑන් රථ ගාස්තු 20%කින් ඉහළට දැමීමට තීරණය කළ බව එම රියදුරන්ගේ සංගමය පවසනවා.

පසුගිය දා ඉහළ දැමුණු ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව මෙම ගාස්තු වැඩි කිරීම සිදුකළ බවයි එම සංගමය වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්