හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ලූණු (බොම්බයි ලූණු) සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 30කින් අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ දිනවල වෙළෙඳපොළේ අදාළ භාණ්ඩ දෙකෙහි පවතින ඉහළ මිල මට්ටම පහළට ගෙන ඒමේ අරමුණින් එලෙස විශේෂ වෙළෙද භාණ්ඩ බද්ද අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්