නීතිවිරෝධී මත්පැන් හඳුනා ගැනීම මෙන්ම, නීතිවිරෝධී ලෙස ආනයනය කරන මත්පැන් වෙළඳපොලට ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සහ ආනයනය කරන මත්පැන් සඳහා ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ඇලවීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

ලබන සඳු දා සිට මෙම ස්ටිකරයක ඇලවීම අනිවාර්ය කර ඇති බවයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම, දැනට වෙළඳපොලේ ඇති මත්පැන් තොග අවසන් වීම සඳහා මාස 3ක කාලයක් ලබාදෙන අතර, ලබන අප්‍රේල් මස පළමුවන දා සිට සියලුම මත්පැන් තොග මත මෙම ආරක්ෂිත ස්ටිකරය තිබීම අනිවාර්ය වන බවයි සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්