ආදරණීය රංගන ශිල්පිනි නෙහාරා පීරිස් ඊයේ දිනයේ උපන්දිනය සැමරුවා. ඉතින් ඇයගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ආදරණීය සැමියා වන මේනක රාජපක්ෂත් ආදරණීය සුබ පැතුමක් එක් කර තිබුනේ මේ විදිහටයි..

ඒ, තමාගේ දුෂ්කරම කාලයන්හි ළඟින් රැඳුනාට ස්තුති කරමින් මේනක සිය ‘ලස්සන බිරිඳට’ , ‘සුබ උපන්දිනයක්’ කියා තිබුණා.

ඒ වගේම රංගන ශිල්පිනි චතුරිකා පීරිස්ගෙනුත්, නෙහාරා පීරිස්ට ආදරණීය සුබ පැතුම් එක් කරලා තිබුණා.

චතුරිකා සිය සුබ පැතුමේ “ඔයාගේ සියලු සිහින, පැතුම් ඉටුවේවා” කියලත් සඳහන් කරලා තිබුණා කියලයි අපිට ආරංචි.

1.

2.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්