දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට අද දින එළවළු මිල වෙනත් දිනයන් වලට සාපේක්ෂව පහල ගොස් ඇති බව එහි ව්‍යාපාරිකයන් පවසනවා.

ඇතැම් ව්‍යාපාරිකයන් පෙන්වා දුන්නේ අස්වනු නෙලීම නොකර සිටී ගොවින් සිය අස්වැන්න වැඩි වශයෙන් වෙළදපලට ගෙන ඒම මිල අඩු වීමට හේතුව වී ඇති බවයි.

එමෙන්ම සිල්ලර එළවළු ව්‍යාපාරිකයන් නත්තල් උත්සවය සඳහා 23 දින එළවළු රැගෙන යාමත් මිට හේතු විය හැකි බව ද ඔවුන් පවසනවා.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු මිල දී ගැනීම් සඳහා පිට පළාත්වලින් පැමිණෙන වෙළෙන්දන් ගේද අඩුවක්ද අද දින දැක ගැනීමට හැකි වූ බව ව්‍යාපාරිකයෝ සදහන් කරනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්