දිවයින පුරා සේවයේ නියුතු කෘෂිකර්ම නිලධාරින් ගෙන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව මහ කන්නයේ වී අස්වැන්න අඩු වන්නේ 25%ක් හෝ 30% කින් බැවින් රටතුල ආහාර හිඟයක් ඇති නොවන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සඳහන් කර සිටිනවා.

එළවළු හා අනෙකුත් බෝග සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ආනයනය කිරිම සඳහා අවසර දී ඇති බැවින් එම පොහොර තොග ජනවාරියේ ලැබෙන නිසා එළවළු හා අනෙකුත් බෝගවල හිඟයක්ද ඇති වීමට ඉඩක් නැති බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටිනවා.

” දිවයින පුරා සේවය කරන කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සංවර්ධන නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරු හා පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරු ඇතුළු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරින් ගේ සහභාගිත්වයෙන් අද කොළඹ පැවති වැඩ මුළුවේදී දිවයින පුරා මහ කන්නයේ වගා කර ඇති කුඹුරු ඉඩම් පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගත්තා.

ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම කුඹුරු ඉඩම් 90%ක් හෝ 30%ක් වගා කර ඇති බවයි.

එමෙන්ම අස්වැන්න අඩු වීමක් ඇති වුනොත් ඒ ප්‍රමාණය 30%කට වැඩි නොවන බවද ඔවුන් පෙන්වා දුන්නා. මේ අනුව මහ කන්නයේ අස්වැන්න හෙක්ටයාර් එකකට මෙට්ට්‍රික් ටොන් 3.5ක් විතර ලැබෙන්න ඕන.

ඒ අනුව රටතුල ආහාර හිඟයක් ඇතිවීමටඉඩක් නොමැති බැවින් ඇතැම් පිරිස් ආහාර හිඟයක් ඇති වන බවට පල කරන අදහස් පිළිගත නොහැකි යැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්