මෙරට පෞද්ගලික ගුවන් සමාගමකට අයත් ගුවන් යානාවක් පයාගල සහ බේරුවල අතර ප්‍රදේශයට හදිසි ගොඩබෑමක් සිදුකර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ එම ගුවන් යානයේ ඇතිවු කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්