අධිවේගී මාර්ගවල මුදල් ගෙවීම සඳහා ලංකා ක්‍යු ආර් (Lanka QR) ජංගම ගෙවීම් යෙදවුම හඳුන්වාදීම දක්‍ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේදී මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සහ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරුණා.

ඒ අනුව දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පිටවීමේ දොරටු අසල මුදල් ගෙවීම සඳහා මෙම ජංගම ගෙවීම් යෙදවුම භාවිතා කිරීම අද සිට ආරම්භ විය.

නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංකුව සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව මෙම යෙදවුම හඳුන්වාදීම සිදුකළ අතර, ඒ අනුව අධිවේගී මාර්ගයේ පිටවීමේ දොරටුවල දී අතින් මුදල් ගෙවීම වෙනුවට මෙම ජංගම ගෙවීමේ යෙදුම භාවිතා කළ හැක.

මෙහිදී නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව මගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ලංකා කි්‍යු ආර් යෙදවුම සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ කෙරෙන අතර ඉදිරියේදී එය අනෙකුත් අධිවේගී මාර්ගවල ද භාවිතයට ගන්නා බව ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සඳහන් කර සිටියේ.

ජංගම දුරකතනයේ මෙම යෙදවුම ඇති ඕනෑම අයෙකුට මෙම ක්‍රමය භාවිතා කළ හැක.

මෙම ජංගම යෙදවුම හරහා මුදල් භාවිතය අවම වීම කොවිඩ් වසංගතය පැතිරීම වැළැක්වීම මෙන්ම සමාජය ඩිජිටල්කරණ සඳහා යොමු වීම, අධිවේගී මාර්ගවල පිටවීමේ දොරටු අසල කාර්යාලීය වේලාවන්හි ඇතිවන රථවාහන තදබදය අවම කරගැනීම ආදී ප්‍රතිලාභ හිමිවේ.

මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්