69 ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලියේ වයස අවුරුදු 45ට වැඩි වයස් කාණ්ඩයේ ඊයේ පැවති අවසන් මහා තරගයෙන් විශිෂ්ට ලෙස ජයග්‍රහණයකර එම වයස් කාණ්ඩයේ ජාතික බැට්මින්ටන් ශුරයා බවට පත්වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහන් ප්‍රදීප් විතාන හැකි වුණා.

ඒ ඊයේ 19 අවසන් වූ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති ජාතික බැට්මින්ටන් ශූරතාවලියේ දී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්