අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කූපන් ක්‍රමයකට ලබාදෙන ලෙස අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා.

අද (19) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කර සිටියේ.

“ආණ්ඩුව අමාරු කාලයකට මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මජනතාවටත් එක්තරා අමාරුකම්වලට මුහුණදෙන්න වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ කලකිරීම ඉවත්කර ගැනීමට අවශ්‍ය විශ්වාසයක් ලබාදෙන්න අපි ලෑස්ති. අපි යෝජනාකරනවා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩුආදායම්ලාභී ජනතාවට අඩුමිලකට කූපන් ක්‍රමයකට ලබාදෙන්න කියලා. ඒ වගේම තෙල් භාවිතය කූපන් ක්‍රමයක් අනුව සලාක ක්‍රමයකට නිකුත් කිරීමට ක්‍රියාකරන්න. එමගින් තෙල් භාවිතය අඩුකරගන්න පිළිවෙළක් බලන්න.”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්