කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (18දා) රාත්‍රී 11.00 සිට පැය 9ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

මහ කොළඹ ජල සහ අපජල කළමනාකරණ වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව එම මණ්ඩලය නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව හෙට රාත්‍රී 11.00 සිට ඉරිදා පෙරවරු 8.00 දක්වා කොළඹ 09, 10, 11, 12, 13, සහ 14 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පැවසීය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්