පරිපාලනමය ගැටලු විසඳීම ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් දුම්‍රිය රියදුරු සහ නියාමක සංගම් කීපයක් අද මධ්‍යහන 12සිට වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් අද පස්වරුවේ දුම්රිය ප්‍රමාදයන් සහ අවලංගුවීම් සිදුවිය හැකි බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසන්නේ.

දුම්රිය ස්ථානාධිපති වරුන්ගේ වෘත්තීය සංගම් ද ඊයේ වැඩවර්ජනයේ නිරත වූ නමුත් දුම්රිය ධාවනයට ඉන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති වයේ නැහැ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්