නිසි ප්‍රමිතීන්ට අනුව නැවත සකස් කර නැවත එවීමේ එකඟතාව මත නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් ඇතිව චීන පොහොර සමාගමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.7ක් ගෙවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

SLSI ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන පරිදි පොහොර ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලෙසටද සමාගමට දැනුම් දුන් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ සඳහන් කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්