දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව සහ කොට්ටාව අතර රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

ඒ, මාතර සිට කොළඹ දෙසට ධාවනය වූ වෑන් රථයක් නවතා තිබූ කැබ් රථයක ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරක් හේතුවෙන්.

අනතුරින් වෑන් රථ රියදුරු සුළු තුවාල ලබා රෝහල් ගතකර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්