2022 වර්ෂයේ ICC 20-20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවැත්වීමය තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම තරඟාවලිය සඳහාවන පෙර සැලසුම් මේවන විටත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

20 – 20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට අදාළව ඕස්ට්‍රේලියාවේ දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රීඩා මාධ්‍ය ආවරණවල යෙදී සිටින SNNI මාධ්‍ය කණ්ඩායම සමග, ICC 20-20තරඟාවලියේ සංවිධායක මණ්ඩලය ඉකුත් දා පළමු වරට රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබුවා.

SNNI මාධ්‍ය ජාලය යනු ඔස්ට්‍ර්ලියාවේ ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුලත් කණ්ඩායමක්.

එහි ප්‍රධානී ජොහාන් ජයසිංහ ප්‍රමුක SNNI මාධ්‍ය කණ්ඩායම පසුගියදා ICC තරඟ සංවිධායක කමිටුවේ ප්‍රධානී මිෂෙල් එන්රයිස් ඇතුළු කණ්ඩායම සමග තරඟාවලියේ ඉදිරි වැඩ සම්බන්ධයෙන් සාකච්චා කෙරුනේ මේ ආකාරයටයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්