මෙරට මුහුණ දී සිටින විදේශ සංචිත ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අද (13) පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල සාකච්ඡාවේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඒ සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා සහ මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ද කැඳවීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ආණ්ඩුවේ 2022 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වීමෙන් පසුව හෙට පැවැත්වෙන්නේ පළමු කැබිනට් මණ්ඩල සාකච්ඡාවයි.

මේ අතර යුගදනවි බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් වන ගිවිසුම පිළිබඳවද හෙට පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේදී සාකච්ඡාවට ගන්නා බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසුවේ.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්