නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක අළුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් අද සිට දෛනිකව විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඒ අනුවඅද (11) සිට පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රි 9.30 අතර කාලයේ මිනිත්තු 30ක් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට විදුලි සැපයුම සීමා කෙරෙන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්