ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 38 දෙනෙකු විසින් අත්සන් කරන ලද ලිපියක් කථානයකවරයාට යොමුකොට තිබෙනවා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාර මහතාට එරෙහිව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් සිදු කර ගත හැකි උපරිම විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්.

මනූෂ නානායක්කාර මහතා සිය ආසනයෙන් නැගිට ප්‍රවේගකාරී අයුරින් මූලාසනය වෙත පැමිණ තර්ජනාත්මක ආකාරයෙන් හැසීරීම සම්බන්ධයෙන් එලෙස කටයුතු කරන ලෙසයි අදාළ ලිපියෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත්තේ.

කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් හේතුවෙන් මෙම නොසන්සුන් තත්වය පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ඇතිවුනේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ පෙරේදා පැවති පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය අතරතුරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්