උතුරේ දූපත් 03 ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව තිබූ විදුලි ව්‍යාපෘති කිහිපයක් අත්හිටුවීමට චීනය තීරණය කර තිබෙනවා.

තෙවන පාර්ශවයක බලපෑම පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවදානය යොමු කරමින් අදාළ ව්‍යාපෘති අත්හිටුවීමට සයිනෝ සෝර් හයිබි්‍රඩ් ටෙක්නොලජීස් සමාගම තීරණය කර ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේනයක දැක්වෙන්නේ.

ඩෙල්ෆ්, අනලතිව් සහ නයිනතිව් දූපත් ආශ්‍රිතව එම විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ චීන සමාගම සූදානමින් සිටියා. ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ද ලැබී තිබුණු අතර අදාළ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් විමසිල්ලෙන් සිටින බව ඉන්දියාව අවස්ථා කිහිපයකදී ප්‍රකාශ කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්