පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන කාලය සලකා විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට හෝ නීති විද්‍යාලයට ඇතුලු වීමට අවසර ලබා දෙන්නැයි විපක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සඳහන් කළේ විභාගයකට පෙනී නොසිට නීති විද්‍යාලයට ඇතුලු වීමට මීට පෙරද මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බවයි.

පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන්නේ යම්කිසි බුද්ධියක් තිබෙන පිරිසක් බවත් මේ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙලෙස නීති විද්‍යාලයට හෝ තමන් කැමති විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුල් වීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන ලෙසත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනට යෝජනා කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්