ට්විටර් සම නිර්මාතෘ ජැක් ඩොර්සි එම සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක තනතුරෙන් අස්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම සමාගමේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කරන පරාග් අග්‍රවාල් ඔහුගෙන් හිස් වන තනතුර සඳහා පත්වීමට නියමිතයි.

ජැක් ඩොර්සි ට්විටර් සමාගමේ සහ ස්ක්වෙයාර් නම් ගෙවීම් සිදුකරන සමාගමේද ප්‍රධාන විධායකයා ලෙස කටයුතු කළ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

2006 වසරේදී 45 හැවිරිදි ජැක් ඩොර්සි, ට්විටර් සමාගම නිර්මාණය කළේ බිස් ස්ටෝන්, එවාන් විලියම්ස් සහ නොආ ග්ලාස් සමග එක්වයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්