නිකවැරටිය කන්දේගෙදර ප්‍රදේශයේ අද දහවල් ගෑස් කාන්දුවීමක් හේතුවෙන් එම නිවස ගිණිගෙන දැඩි හානි සිදුව ඇති බව නිකවැරටිය මූලස්ථාන පොලීසිය සඳහන් කර සිටිනවා.

ගෑස් ටැංකිය පිපිරීම සිදුවන අවස්ථාවේ නිවැසියන් නිවසේ නොසිටීම හේතුවෙන් කිසිඳු ජීවිත හානියක් සිදුව නොමැති බවද පොලීසිය සඳහන් කර සිටින්නේ.

ගෑස් ටැංකිය කාන්දුවීමෙන් ඇති වූ ගින්නෙන් නිවසට සහ එහි දේපල වලටද හානි සිදුව ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කර සිටියේ.

මෙම ගෑස් ටැංකිය පිපිරී ගියේ ගෑස් කාන්දුවකින්ද නැත්නම් වෙනත් හේතුවකින්ද යන්න පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදාල අංශ සමග පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවයි නිකවැරටිය පොලිසියේ ප්‍රකාශකයෙකු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්