විදුලි සේවකයින් දෙසැම්බර් 08 වනදා ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය දේපළ විදෙස් රටවලට විකිණීමට එරෙහිව එලෙස ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කරන බවයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති සංධානයේ කැදවුම්කරු රංජන් ජයලාල් පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්