අළුත්ගම, මතුගම සහ අගලවත්ත ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ අත්‍යාවශ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (25)දිනයේදී ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයීම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 07 දක්වා කලුතර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර උතුර සහ දකුණ, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ සහ බෙන්තොට ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවෙනු ඇති.

මග්ගොන, බේරුවල, දර්ගා නගරය – අළුත්ගම, පිලමිනාවත්ත, පයාගල, බෝම්බුවල, කළුවාමෝදර සහ මොරගොල්ල යන ප්‍රදේශවලටත් අද පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 07 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්