ඊයේ අභිනවයෙන් විවර කළ“කළ්‍යාණී රන් පිවිසුම” නොහොත් කැලණිය නව අධිවේගයේ පිවිසුම් පාලම අද උදෑසන යම් අලුත් වැඩියාවක් සදහා වසා තිබුනු බව එහි ගමන් කළ අය පවසනවා.

ඔවුන් පවසන ආකාරයට එය මාර්ගයේ යම් යම් දැන්වීම් සහ මාර්ග සලකුනු ඇතුලත් කිරීමට සිදු වූවක් බවයි පැවසෙන්නේ.

එමෙන්ම මෙම පුවත අන්තර්ජාලය පුරාම ඉතා වේගයෙන් පැතිරෙමින් පවතිනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්