අද දිනට මේ දක්වා වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2,473ක් දක්වා ඉහලගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 490,955ක් දක්වා ඉහලගොස් තිබෙනවා.

එසේම මේ වනවිට රෝහල්ගතව සහ නිවෙස් තුළ ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 63,875ක් දක්වා ඉහලගොස් තිබෙනවා.

ඊයේ දින සිදුවූ අද දිනයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් තහවුරු කළ තවත් කොරෝනා මරණ 136 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 11,567ක් දක්වා ඉහලගොස් තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්