රුසියානු ප්ර’හාරක ජෙට් යානයක් කළු මුහුදේ රුසියානු මුහුදු කලාපයට ඇතුළු වීමට උත්සහ කළ බ්රිතාන්ය රාජකීය නාවික හමුදාවට අයත් HMS Defender යු’ධ නෞකාවට වෙ’ඩි තබා තිබෙනවා.

සිය මුහුදු කලාපයට ඇතුළු වීමට උත්සහ කළ අදාළ නෞකාවට පළමුව අ’නතුරු අඟවමින් මෙම ප්ර’හාරය එල්ල කළ බවයි රුසියානු පුවත් සේවා වාර්තා කරන්නේ.

කෙසේ නමුත් HMS Defender යු’ද නෞකාව මේ වන විට ජාත්යන්තර මුහුදේ රැඳී සිටින බව බ්රිතාන්ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්රකාශ කර තිබෙනවා.

රුසියාව ප්රකාශ කළ ආකාරයෙන් කිසිඳු ප්ර’හාරයක් තම නෞකාවට එල්ල වී නොමැති බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්රකාශ කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්