එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්රීධූරය සඳහා නම් කළ පක්ෂ නායක රනිල් වික්රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මීට සුළු මොහොතකට පෙර කතානායකවරයා ඉදිරියේ මන්ත්රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.

ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වූ මන්ත්රී ධුරය සඳහා ඔහු දිවුරුම් දෙන්නේ පසුගිය වසරේ අගෝස්තු 20 වන දින 09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සභා වාරය ආරම්භ කර මාස නවයකට පසුව වීම ද විශේෂත්වයක්.

ඒ අනුව හිටපු අමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතාට පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ විපක්ෂයේ ඉදිරි පෙළ අසුනක් හිමි වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්