විමල් වීරවංශ අමාත්‍ය ධුරය දරණ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ලංකා පොස්පේට් සමාගම, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ නිකුත් කර ඇත්තේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින්.

අමාත්‍ය විමල් වීරවංශගේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ලංකා පොස්පේස් සමාගම මීට පෙර වසර ගණනාවක් පුරා පාඩු ලබමින් තිබූ අතර, එය පසුගිය වසර පහක කාලය තුළ වාර්තාගත මෙහෙයුම් ලාභයක් උපයා තිබෙනවා.

පොස්පේට් සමාගම නිෂ්පාදනය කරන පොහොර වැඩසටහනක් එප්පාවල පොහොර නමින් ජනගත කිරීමටද පසුගිය කාලයේ කටයුතු කර තිබූ අතර, ජෛව හරිත පොස්පේට් නිෂ්පාදනයද ආරම්භ කිරීමටයි සැළසුම් කර තිබුණේ.

කෙසේ වෙතත් දේශපාලන ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කළේ රජය හඳුන්වාදී ඇති කාබනික පොහොර වැඩසටහන විධිමත් කිරීමේ අරමුණින් ලංකා පොස්පේට් සමාගම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ඇති බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්