හලාවත මුන්නේශ්වරමේ පිහිටි සොහොන් කාලි මාතා කෝවිල කිසිවකු විසින් බිද එහි තිබු සොහොන් කාලි මාතා ප්‍රතිමාවක් සොරා ගෙන ගොස් ඇති බවට පැමිණිල්ලක් හලාවත පොලිසිය වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එම කොවිලේ භාරකරු බව කියන කාන්තාවක් විසින් හලාවත පොලිසියට මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කර ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.

ඒ අනුව කෝවිලේ දේවප්‍රතිමාවන් තැන්පත් කර ඇති කාමරය තැන්පත් කර තිබූ මෙම දේව මාතා ප්‍රතිමාව අතුරුදහන්ව ඇති බවත් එය කිසිවකු විසින් සොරා ගෙන ගොස් ඇති බවට තමන් සැකකරණ බවත් ඇය විසින් පොලිසියට දන්වා තිබෙනවා.

පස්ලෝ වලින් ඉන්දියාවේ දි නිපදවා ඇති මෙම ප්‍රතිමාව බැතිමතුන්ගේ විශේෂ ගෞරවාදරයට භාජනය ව පැවැති එකක්.

මේ සම්බන්ධයෙන් කෝවිලේ භාරකරු බව කියන කාන්තාවගෙන් කරුණු විමසීම අප වාර්තාකරු උත්සාහ කළද  ඇය මාධ්‍යයට කිසිවක් පැවැසිමට අකමැති බව පවසමින් කිසිදු ප්‍රකාශයක් කිරිම ප්‍රතික්ෂේප කර සිටියා.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්