නිරෝධායන නීති රීති කඩ කරමින් ධාවනය කළ බස්රථ 40ක බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා කියා සිටියේ ඒ අනුව නිරෝධායනය නීති කඩ කරමින් ආසන ප්‍රමාණයට වඩා මගීන් ප්‍රවාහනය කරන බස්රථ රියදුරුන් හා කොන්දොස්තරවරුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කිරීමට පියවර ගැනීමට සිදු වන බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්