උතුරු පළාතේ ක්‍රීඩාවට ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන යාපනය දොරෙඅප්පා ක්‍රීඩාංගණය පාපන්දු ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් සංවර්ධනය කරන බව ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස තමාට මෙහි ඇති අඩුපාඩු පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති බවත්, ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ මෙහි සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කර ක්‍රීඩාවට සුදුසු අයුරින් නිර්මාණය කරන බවයි පසුගියදා යාපනය දොරෙඅප්පා ක්‍රීඩාංගණයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක් වූ අවස්ථාවේ ඇමැතිවරයා කියා සිටියේ.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මෙලෙස කියා සිටියා.

“අප බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට ක්‍රීඩාවේ දියුණුව වෙනුවෙන් උතුරු පළාත තුළ දොරෙඅප්පා ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයක්. පාපන්දු ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ පාපන්දු ලීග් තරගාවලියක් ආරම්භ කරනවා. ඉදිරි වසර 4 ඇතුළත මෙහි ලේන් 6ක සින්තටික් ධාවන පථයක් ස්ථාපිත කරනවා. එළිමහන් ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ හා අවට ක්‍රීඩාංගණවල ලබන වසර තුළ ස්ථාපනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.” 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්