කොළඹ නගරයේ ජනතාව වෙත වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහා වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් පත් කර තිබෙනවා.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් රෝෂණී දිසානායක මහත්මිය කියා සිටියේ අදාළ වෛද්‍යවරුන් ඕනෑම වේලාවක දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කර ගත හැකි බවයි.

එසේම ඉදිරි සතියේදී ජංගම සායන පැවැත්වීමටද කටයුතු යොදා ඇති බවයි නාගරික කොමසාරිස්වරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් නිකුත් කර ඇති වෛද්‍යවරුන්ගේ විස්තර ඇතුළත් ලේඛනය පහත දැක්වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්