පාස්කු ප‍්‍රහාරයේ මහ මොළකරුවන් අල්ලා ගැනීම සඳහා ඇමෙරිකානු රජය යහපාලන රජයට ලබාදුන් බව කියන ඩොලර් මිලියන 1.8 කට සිදු වූදේ අභිරහසක් වී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

මෙම මුදල ලබාගත්තේ කවුරුන්දැයි මේ වන විට වසන් වී තිබෙනවා.

එසේම පාස්කු ප‍්‍රහාරය පසුබිමේ සිටි කණ්ඩායම මේ වනතුරු අල්ලා ගැනීමට හැකියාව ලැබී නැහැ.

පාස්කු ප‍්‍රහාරයට වගකිවයුතු පිරිස අල්ලා ගැනීම සඳහා ඇමෙරිකානු රජය යහපාලන රජයට ඩොලර් මිලියන 1.8 ක මුදලක් ලබාදුන් බව හෙළි වූයේ ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ පසුගිය දා මෙරටට පැමිණි පැමිණි අවස්ථාවේදීයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්