සහල් මිල සම්බන්ධයෙන් නව පාලන මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියවිසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වාෂ්පයෙන් තැබු/තම්බන ලද සුදු/රතු සම්බා (සූදුරු සම්බා හැර) කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 94ක් ලෙසටද සුදු/රතු කැකුළු සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 94ක් ලෙසටද මිල නියම කර තිබෙනවා.

වාෂ්පයෙන් තැම්බූ/තම්බන ලද සුදු/රතු නාඩු (මොට්ටෙයිකරුපන් සහ අට්ටික්කාරී හැර) කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 92කටත් සුදු/රතු කැකුළු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියන් 89කටත් අලෙවි කළයුතු බවයි අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

අදාළ නියෝගය නොවැම්බර් මස 4 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන බවද ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්