අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණය මේ වන විට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ ජෝබයිඩ්න් අතර කරට කර තරගයක් වී තිබෙනවා.

මේ වන විට ප්‍රකාශිත ප්‍රතිපලයන් අනුව ඩිමොක්‍රටික් අපේක්ෂක ජෝ බයිඩන් ඡන්ද කොට්ඨාස 225ක් ජයග්‍රහණය කර ඇති අතර ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඡන්ද කොට්ඨාස 213ක බලය හිමි කරගෙන තිබෙනවා.

ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ ජෝ බයිඩන් 49.8%ක්ද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් 48.6%ක්ද ලබාගෙන සිටිනවා.

ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය සඳහා කොට්ඨාස ඡන්ද 538 කින් 270 ක් ජයග්‍රහණය කළ යුතුවනවා.

කෙසේ වුවද කොට්ඨාස ඡන්ද වැඩි ප්‍රමාණයක් සහිත තීරණාත්මක ප්‍රාන්තවල ප්‍රතිඵල තවමත් නිකුත් වෙමින් පවතිනවා.

ඒ අනුව අවසන් ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම අපහසු බවයි විචාරකයන් පවසන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්