ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර මුදලට අලෙවි කළ පුද්ගලයකු බණ්ඩාරගම ප්‍රදේයේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණු බව පොලිසිය පවසනවා.

පොලිසිය කියා සිටියේ කුලී රථ සේවා සපයන පෞද්ගලික ආයාතනයක් සඳහා නිකුත් කර තිබූ ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර තුනක් වෙනත් පුද්ගලයන්ට මුදලට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනුණු බවයි.

විමර්ශනයන්හිදී අනාවරණ වී ඇත්තේ අදාළ සැකකරු ඇඳිරි බලපත්‍ර තුන රුපියල් 12,000ක මුදලකට අලෙවි කර ඇති බවයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බවයි පොලිසිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්