කොළඹ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයකු කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයකු බවට තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ අදාළ පුද්ගලයා මේ වන විට නියම කරන ලද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රතිකාර ලබන බවයි.

අදාළ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයාගේ රාජකාරී ස්වභාවය අනුව ඔහු මහ කොසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලේ සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සමග අඩුවෙන් සම්බන්ධ වී ඇති බවත් හඳුනා ගත් මූලික ආශ්‍රිතයන් කිහිපදෙනෙක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂාව සහ නිරෝධායන කටයුතු සඳහා යොමු කළ බවත් අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්.

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ පසුගිය සති කිහිපයේදී මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කටයුතු අඩු කාර්ය මණ්ඩලයක් සහිතව සිදු කළ බවයි.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්