බදුල්ල ලංගම ඩිපෝවේ සේව‍කයෙකු කොවිඩ් 19 ආසාදිතයෙකුගේ  ආශ්‍රිතයෙක් බව අනාවරණය වීම හේතුවෙන් ඔහු සේවය කරන බදුල්ල ලංගම ඩිපෝවේ  ටිකට් පත් නිකුත් කිරීම මුදල් ලබාගන්නා  (මුදල් අයකැමි)අංශයේ  8 දෙනෙක්  අද (02)  ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්කර තිබෙනවා.

කොළඹ මරදානේ සිට පස්සර පැමිණි පොලිස් නිලධාරියෙකු ආසාදිතයෙක් බව හඳුනාගැනීමෙන් පසු ඔහු ලංගම සේවකයාගේ නිවසේ ගතකර ඇති බව හෙලීවිම හේතුවෙන්  මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

බදුල්ල ලංගම ඩිපෝවේ අදාල අංශය ද  තාවකාලිකව වසා  විෂබීජානුහරණය කිරීමට බදුල්ල මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා

ස්වයං නිරෝධායනයට  ලක්කළ 8 දෙනා පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමට නියමිතයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්