අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිල නිවස වන කොළඹ අරලිය ගහ මන්දිරය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂාවක් සිදු කර තිබේ.

කොරෝනා පැතිරීම වැළකීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ මෙම පරීක්ෂාව අහඹු ලෙස සිදුකරන ලද පරීක්ෂාවක් බවයි.

ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය මත පෙර සූදානමක් ලෙස මෙම පරීක්ෂාව සිදු කරන ලද බවද ඔවුන් නිවේදනය කරයි

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්