අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (20) පෙරවරුවේ පැවැති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැතිඇමැතිවරුන්ට පමණක් සීමා වූ කණ්ඩායම් රැස්වීමට ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වී නොමැති බව වාර්තා වේ.

අනෙකුත් සියලුම පොහ‌ොට්ටු මැතිඇමැතිවරුන් ඊට සහභාගී වී ඇති අතර අගමැතිවරයා 20 සම්බන්ධයෙන් කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් එහිදී කර ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් සාමූහික වගකීම ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කළ යුතු බවද එහිදී අගමැතිවරයා මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දීමට පියවර ගෙන ඇත බව වාර්තා වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්