කොටිකාවත්ත ප‍්‍රදේශයේ ගරාජයක් තුළ තිබී හෙරෝයින් කිලෝ 10ක් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන් විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්