කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති තවත් රෝගීන් 49ක් අලුතින් හඳුනාගෙන තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්