හෙට උදෑසන 5 සිට යළි දැනුම්දෙන තුරු කටුනායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවිමට තීරණය කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්