හෝමාගම කිරිවත්තුඩුව දේශයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වසා දමා ඇත.

ඊට කොරෝනා ආසාදිතයකු පැමිණීම හේතුවෙන් එය මුද්‍රා තබා තිබේ.

එහි සේවය කළ වෛද්‍ය වරයා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය නිරෝධායනය කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

අදාල ආසාදිත පුද්ගලයා රත්මලාන බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවය කරන පුද්ගලයෙකි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්